Subjects/Vakke

Welding Photo

A learner welding

Academic

1st Year:

  • English, Afrikaans, Mathematics, Life Skills, Art

2nd-4th Year

  • English, Afrikaans, Mathematics, Natural Science and Technology, Art, Life Skills

Technical Skills

For practical and trade theory:

  • Woodworking, Basic Welding and Metal Work, Automotive Body Repair, Automotive Spray-painting, Maintenance, Hairdressing, Food Production, Office Administration, Early Childhood Development.

Academic First Years Photo

Leerders werk

Akademies

1ste Jaar:

  • Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardighede, Kuns

2de-4de Jaar:

  • Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Tegnologie, Kuns, Lewensvaardighede

Tegeniese Vaardighede

Prakties en praktykteorie:

  • Houtbewerking, Basiese Sweis- en Metaalwerk, Motorbakherstelwerk, Voortuigspuitverfwerk, Instandhouding, Haarversorging, Voedselproduksie, Kantoorpraktyk, Vroe√ękindontwikkeling