Hostel/Koshuis

Dining Room Photo

Hostel dining room

School Hostel

The hostel, Huis Nick Du Preez, at Westcliff School of Skills has been open as a boarding house for learners, ever since the school was opened.

Only boys are accommodated, generally those who live far from the school. We try to ensure that the hostel has a homely atmosphere, where learners can relax after school. Emphasis is placed on discipline and studying. The staff ensure that learners are helped with their school work to ensure success.

Boarding fees: See the 1E form, marked hostel. (To be supplied at enrolment)

Telephone numbers:

  • Boarders: (021) 9481077/9481140
  • Matron: (021) 9483367
  • Superintendent: (021) 948 3367

Pool Table Photo

Hostel ontspanningsgebied

Koshuis

Huis Nick du Preez, Westcliff skool se koshuis, word al sedert die begin van die skool as losiegeriewe vir leerders van die skool gebruik.

Daar word slegs seuns gehuisves, meestal vir leerders wat ver van die skool woon. Ons probeer die koshuis so hanteer dat daar ‘n huislike atmosfeer heers, en waar die leerders na skool kan ontspan. Daar word baie klem gelê op dissipline en studies. Die personeel maak seker dat elke leerder gehelp word met die skoolwerk, sodat hulle ook in die skool suksesvol kan wees.

Losiesgelde: Soos aangedui op die 1A vorm vir die koshuis. (voorsien by inskrywings)

Telefoonnommers:

  • Inwoners: (021) 9481077/9481140
  • Matrone: (021) 9483367
  • Superintendent: (021) 948 3367