Application/Aansoek

Application to Westcliff School

School of Skills follow a 4 year course.

The applications are sent to the District Offices to be approved by a LSEN specialist or Senior School Psychologist.

Applications close in June. During August a multi-disciplinary team considers the selection process.

Schools are informed which applicants have been successful and which learners will be placed on a waiting list.

Learners who have been accepted enroll in November.

Aansoek Westcliff Skool

Die kursus by 'n Vaardigheidskool is 4 jaar.

Aansoeke vir Westcliff Skool word deur die huidige skool van die leerder gehanteer. 'n Ouer kan nie vir 'n leerder aansoek doen nie.

Die aansoeke word dan na die Distrikskantoor gestuur. Daar word dit deur die OSLO-spesialis of die Senior Skoolsielkundige goedgekeur.

Westcliff Skool se aansoeke sluit in Junie. Gedurende Augustus word keuring deur 'n multi-dissiplinêre span gedoen.

Skole word dan in kennis gestel watter leerders aanvaar is en watter leerders op die waglys geplaas is.

Leerders wat aanvaar is, word reeds in November ingeskryf.