Activities/Aktiwiteite

Tug of War Photo

A scene from our active sports program

Sport

The following sports are offered:

Summer:

  • Competitive: athletics, chess, cricket, tennis and tug-of-war.
  • Sports period: soccer and darts.

Winter:

  • Competitive: chess, rugby, netball and soccer.
  • Sports period: tennis and darts.

Societies

To make provision for the individual capabilities, interests and personality development of our learners, the school caters for the following:

  • SCA, Outdoor Club, Handwork, Music Group, Art, Nail Care, Culture and Reading.

Cultural Photo

'N toneel uit ons lewendige kulturele program

Sport

Die volgende sportsoorte word aangebied:

Somer:

  • Kompeterend: atletiek, krieket, skaak, tennis en toutrek.
  • Sport periode: sokker en veerpyltjies.

Winter:

  • Kompeterend: rugby, netbal, skaak en sokker.
  • Sport periode: tennis en veerpyltjies.

Vereenigings

Om voorsiening te maak vir die individuele vermoëns, belangstellings en persoonlikheidsontwikkeling van ons leerders, bestaan daar die volgende verenigings en aktiwiteite waarby hulle kan aansluit:

  • CSV, buiteklub, musiekgroep, kuns, naelversorging, kultuur, handwerk en lees.