News letters / Nuusbriewe

 

Dear Parents

Please see the letter regarding the parent meeting where the school budget will be presented.

Geagte Ouers

Sien asseblief die brief aangaande die ouervergadering waar die skool se begroting voorgele gaan word.

BUDGET.OKTOBER 2020 BEGROTINGSVERGADERING KENNISGEWING AAN OUER[7369]